G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.20/2018

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Legitimitatea intervenţiei:
Prin luarea de poziţie „Ecaterina Andronescu: Plagiatul este o problemă minoră a învăţământului din România / Nu putem să ne bănuim că toţi suntem hoţi în ţara aceasta” care apare în publicaţia „Hotnews” din data de 29 decembrie 2018, personajul bagatelizează un fenomen antisocial care este prezent în instituţiile sistemului de învăţământ din România. Declaraţia contravine stării de fapt şi devine un manifest al unei instituţii a statului pentru sprijinirea lipsei de integritate şi corupţiei. Societatea civilă nu poate rămâne pasivă în faţa minciunii, iresponsabilităţii şi ipocriziei în faţa unui reprezentant al Guvernului şi al partidului la putere.
Obiectul intervenţiei:
Societatea civilă nu poate fi timorată de declaraţiile unui ministru plagiator care nu a luat niciodată nici o măsură pentru eradicarea plagiatului şi întărirea sistematică a integrităţii în rândurile tineretului din România. Vocea reprezentanţilor societăţii civile trebuie să se audă cu putere, la nivelul şi cu amplitudinea care să compenseze lipsa evidentă de proporţionalitate a mijloacelor de acţiune a celor se aşează de partea binelui public, respectiv a lipsei de respect pentru acesta.
Efecte sociale preliminate:
Readucerea în obiectivul mijloacelor media a problemei lipsei de integritate, cultivate cu ipocrizie de reprezentanţii statului şi mai ales a Ministerului Educaţiei, prin minimizarea periculozităţii sociale a plagiatului existent şi propagat în mod sistematic în rândurile corpului didactic din România.
Faţă de starea de fapt actuală se aşteaptă: a) O dezminţire prin care actualul ministru al Educaţiei să recunoască gravitatea extremă a plagiatului pentru societatea românească şi să ceară scuze tuturor cetăţenilor României pentru lipsa sa de profesionalism şi determinare în identificarea problemelor reale ale învăţământului românesc. b) Intervenţia imediată a Preşedinţiei României pentru retragerea distincţiei „Steaua României” acordate dnei Ecaterina Andronescu în condiţiile în care în Indexul Operelor Plagiate (www.plagiate.ro) se dovedesc plagiatele făptuite de aceasta cu numerele 00385, 00384, 00383, 00114, 00113, respectiv 00112. c) Demiterea de îndată a dnei Ecaterina Andronescu din poziţia de ministru al Educaţiei.
Evoluţia intervenţiei:
29 decembrie 2018:
GRAUR emite comunicatul de presă: „ Cine vorbeşte despre plagiatul „minor” din România? ‟.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România