G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.19/2018

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Universitatea, model de integritate, pentru comunitate”.
Contextul social care impune intervenţia:
Din mijloacele media s-a aflat că Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a acordat cetăţeanului Eugen Orlando Teodorovici care ocupă o funcţie de demnitate publică, o diplomă de studii în condiţiile în care personal recunoaşte că nu a solicitat-o şi că nu a îndeplinit nici un fel de obligaţie şcolară. Instituţia este una cu finanţare publică, o diplomă de studii reprezintă o formă de garanţie a statului, iar obţinerea unei diplome de studii reprezintă un serviciu reglementat prin lege. Acest document a fost eliberat cu complicitatea unui număr mare de angajaţi ai instituţiei de stat.
Scopul intervenţiei:
Tragerea exemplară la răspundere, inclusiv penală a tuturor persoanelor care au acţionat prin încălcarea legii pentru acordarea unui document de studii în condiţii cu totul abuzive.
Legitimitatea intervenţiei:
Funcţionarii instituţiilor de stat trebuie să respecte legea şi să acţioneze fără nici un fel de excepţie pentru favorizarea unor persoane, oricare ar fi acestea.
Oricare cetăţean are dreptul să ceară explicaţii şi aplicarea legii oricărui funcţionar al statului.
Natura intervenţiei:
Se solicită rectorului Academiei Naţionale de Informaţii să analizeze pe îndelete starea de fapt şi să procedeze la sancţionarea tuturor persoanelor implicate. Acolo unde se constată încălcări de natură penală se solicită sesizarea organelor abilitate.
Efecte sociale preliminate:
a) Acţiunea fermă a conducătorului instituţiei de stat. b) Informarea GRAUR asupra măsurilor solicitate şi asupra numelor persoanelor vinovate implicate.
Evoluţia intervenţiei:
2 mai 2018:
Prin GRAUR // Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” solicită analiza stării de fapt şi sancţionarea tuturor vinovaţilor..
Efecte:
Intervenţie civică în curs de derulare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România