G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.12/2018

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Legitimitatea intervenţiei:
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) este potrivit legii „un organ organism consultativ la nivel naţional” al Ministerului Educaţiei Naţionale.
Faţă de atribuţiile pe care acest organism le are prevăzute prin lege şi documentele de funcţionare se constată că se impune, în mod implicit, integritatea persoanelor care-l alcătuiesc.
In ciuda acestui fapt, ca reprezentant ai societăţii civile GRAUR a confirmat şi publicat în Indexul Operelor Plagiate un număr semnificativ de scrieri plagiate care au drept autori membrii ai CNATDCU.
Obiectul intervenţiei:
Se solicită Ministrului Educaţiei să demită toate persoanele din Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) care apar ca autori de scrieri plagiate raportate în Indexul Operelor Plagiate .
Efecte sociale preliminate:
Se urmăreşte ca Ministerul Educaţiei Naţionale să verifice situaţiile documentate şi argumentate şi, în cazul constatării faptelor menţionate, să dispună demiterea imediată a persoanelor care s-au dovedit autori de scrieri plagiate sau au încălcat normele de etică academică. La fel ca la momentul numirii, se impune ca demiterea să fie realizată prin ordin de ministru cu motivare explicită şi publicare în Monitorul Oficial.
Evoluţia intervenţiei:
27 februarie 2018:
Se emite comunicatul de presă: „ Indepărtaţi plagiatorii din structurile de decizie ale Ministerului Educaţiei ! (Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educaţiei)……‟. Simultan GRAUR începe procedura prealabilă pentru deschiderea acţiunii în contencios în cazul în care autoritatea nu răspunde.
Efecte:
Prin adresa 15359/13.03.2018, Ministerul Educaţiei Naţionale refuză să îndepărteze membrii CNATDCU dovediţi ca autori de scrieri plagiate din organismul consultativ.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România