G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.11/2018

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea academică este o condiţie esenţială de funcţionare a unei instituţii de învăţământ.
Dacă instituţia este cu finanţare publică atunci fiecare faptă de încălcare a integrităţii, inclusiv prin fapte de plagiat şi impostură academică este nu numai o afectare imaginii instituţiei ci şi o prejudicierea semnificativă a investiţiei. Fiecare cetăţean are dreptul să solicite respectarea destinaţiei banului său şi al banului public şi să solicite tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care prin faptele lor prejudiciază o instituţiei publică.
Obiectul intervenţiei:
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este informată că mai mulţi profesori ai săi apar în Indexul Operelor Plagiate cu fapte de plagiat şi se cere verificarea şi constatarea faptelor şi apoi, eliminarea lor din viaţa universitară şi afişarea dezicerii de aceştia pe pagina instituţiei.
Efecte sociale preliminate:
In acord cu gravitatea faptelor confirmate, în acord cu legea, se impune ca instituţia universitară să îndepărteze din rândurile personalului său pe toţi autorii de scrieri plagiate nominalizaţi.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
23 februarie 2018:
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este informată prin GRAUR asupra faptului că pe Indexul Operelor Plagiate există publicate faptele de plagiate care afectează lucrările 00420, 00419, 00418, 00417 care au autori din instituţie. .
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România