G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.10/2018

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Universitatea, model de integritate, pentru comunitate”.
Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea civică trebuie asigurată şi garantată de corecta funcţionare a instituţiilor statului. Plagiatul şi frauda academică pot fi evitate dacă în momentul publicării fiecare autor menţionează sursa de finanţare a scrierii elaborate de autor în calitate de angajat.
Această practică se regăseşte în toate ţările civilizate şi reprezintă materializarea unui drept al angajatorului de a fi proprietarul dreptului de autor asupra operelor create de angajaţi.
Obiectul intervenţiei:
Se solicită Ministrului Educaţiei, Ministerului Cercetării şi Curţii de Conturi a României se impună ca angajaţii din instituţiile publice să precizeze în lucrările elaborate, în mod explicit, sursa de finanţare.
Efecte sociale preliminate:
Fiecare instituţie a statului care operează cu scrieri ale angajaţilor sau care controlează aceste activităţi vor trebui să intre în legalitate şi în aplicarea normelor minime de prudenţialitate în corecta gestiune a resurselor financiare publice.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
23 februarie 2018:
GRAUR notifică Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Academia Română şi Curtea de Conturi a României să analizeze şi să acţioneze pentru obligarea angajaţilor instituţiilor statului român să menţioneze în mod explicit în scrierile lor sursa de finanţare.
Efecte:
Prin adresa nr.27143/12.03.2018 Ministerul Educaţiei Naţionale justifică // Ministerul Educaţiei Naţionale de ce nu poate impune angajaţilor săi să menţioneze în mod explicit sursa de finanţare a lucrărilor realizate şi publicate de aceştia.
3 aprilie 2018:
GRAUR comunică Curţii de Conturi a României adresa nr.27143/12.03.2018 prin care Ministerul Educaţiei Naţionale refuză aplicarea de norme de prudenţialitate financiară în relaţia cu activitatea de publicare de lucrări realizare de angajaţii instituţiilor Ministerului. // GRAUR/Curtea de Conuri a Romaniei.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România