G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.4/2017

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Legitimitatea intervenţiei:
Faptele de plagiat sunt cel mai adesea acompaniate de fapte de gravitate mult mai mare, din zona penală.
Este dreptul fiecărui cetăţean să solicite autorităţilor statului documentele relevante prin care să acestea să poată proba absenţa unor astfel de fapte, cel mai adesea de natura deturnărilor de fonduri publice.
Obiectul intervenţiei:
Se solicită Ministerului Educaţiei să pună la dispoziţie informaţiile financiare şi de organizare a proiectului cu finanţare publică, prin banca mondială, proiect intitulat „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare” ce a avut ca director pe Prof.univ.Petrilă Titus Horia. In rezultatele acestui proiect apar lucrări plagiate raportate în Indexul Operelor Plagiate .
Efecte sociale preliminate:
Dacă documentele puse la îndemână de instituţiile statului sunt confuze sau lipsesc, orice cetăţean este în drept să urmeze căile legale prin a le solicita intervenţia necesară. In urma identificării unor fapte de plagiate indexate cu nr. 00157/05 rezultă că lucrarea plagiată a fost realizată în cadrul unui proiect cu finanţare publică prin banca mondială, proiect intitulat „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare” ce a avut ca director Petrilă Titus Horia.
Se prevede obţinerea documentelor proiectului în vederea analizării acestora.
Evoluţia intervenţiei:
6 aprilie 2017:
Prin GRAUR // Ministerul Educaţiei Naţionale se solicită informaţia de interes public cu privire la proiectul cu banca mondială „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare”, director Petrilă Titus Horia.
Efecte:
Ministerul Educaţiei Naţionale nu a înţeles să-şi îndeplinească îndatorirea de a pune la dispoziţia asociaţiei informaţia publică solicitată.
iunie 2017:
In absenţa reacţiei fireşti, civilizate, de aplicare a legii de către Ministerul Educaţiei Naţionale, GRAUR // Tribunalul Cluj se adresează justiţiei.
Efecte:
Justiţia îşi face datoria şi prin sentinţa civilă cu nr.4998/2017 a Tribunalului Cluj şi apoi prin decizia civilă definitivă şi irevocabilă cu nr.1259/2017 a Curţii de Apel Cluj dispune Ministerului Educaţiei Naţionale să pună la dispoziţia reclamantului: a) coordonatele complete ale proiectului menţionat care să cuprindă inclusiv sinteza procesului de finanţare (sume, etape de plată, decontări); b) raportul de predare sau document similar a fiecărei faze aprobate a proiectului; c) planul de realizare a proiectului inclusiv componenta financiară a acestuia; d) raportul de finalizare a proiectului inclusiv componenta financiară a acestuia şi lista efectelor şi rezultatelor pe etape şi faze; e) documentul care confirmă suma de finanţare şi finanţatorii acestui proiect, în forma şi volumul solicitat de reclamant.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România