G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.21/2016

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Legitimitatea intervenţiei:
Cunoaşterea faptelor de plagiat asociate cu o teză de doctorat determină sesizarea organelor abilitate ale statului pentru retragerea titlului ştiinţific şi acţionarea în sensul constatării încălcării legii prin folosirea unui document fals sau întocmit prin mijloace nepermise pentru obţinerea unor avantaje personale prin prejudicierea unei instituţii a statului.
Obiectul intervenţiei:
Se notifică Ministerului Educaţiei Naţionale faptul că Indexul Operelor Plagiate a publicat faptele de plagiat sub numerele 00340, 00339, 00338, 00337, 00336, 00335 cu referire la teza de doctorat a dlui Nicu Florescu şi că prin aceasta titlul ştiinţific acordat în condiţii nelegale se impune a fi retras.
Efecte sociale preliminate:
Se aşteaptă ca Ministerul Educaţiei Naţionale să acţioneze prin analiza faptelor de plagiat semnalate şi prin retragerea titlului ştiinţific acordat în condiţii nelegale.
Evoluţia intervenţiei:
14 noiembrie 2016:
Prin GRAUR // Ministerul Educaţiei Naţionale se notifică intervenţia.
Efecte:
Ministerul Educaţiei Naţionale nu înţelege să-şi îndeplinească atribuţiile legale şi să dea curs notificării.
iunie 2017:
In absenţa reacţiei fireşti, civilizate, de aplicare a legii de către Ministerul Educaţiei Naţionale, GRAUR // Curtea de Apel Cluj se adresează justiţiei.
Efecte:
Justiţia îşi face datoria şi prin sentinţa civilă cu nr.876/2017 a Curţii de Apel Cluj dispune Ministerului Educaţiei Naţionale să ducă până la capăt procedura solicitată..
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România