G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.04/2016

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Contextul social care impune intervenţia:
Ministerul Educaţiei Naţionale nu are, la momentul intervenţiei, o politică deschisă, transparentă şi consecventă în descurajarea plagiatului în universităţi. Se propune o serie de măsuri administrative care se finalizează cu necesitatea ca sancţionarea plagiatului să se finalizeze cu retragerea titlului asigurat de stat primit în condiţii neconforme şi cu publicarea retragerii în Monitorul Oficial.
Dacă Ministerul Educaţiei Naţionale nu poate sau nu doreşte o astfel de procedură, societatea civilă este în drept să o propună folosind competenţele de care dispune.
Scopul intervenţiei:
Să se creeze, la nivelul instituţiilor statului, un cadru sistematic de tratare a cazurile de obţinere a documentelor oficiale de studii prin fraudă, cum ar fi plagiatul.
Legitimitatea intervenţiei:
Instituţiile statului trebuie să apere valorile pe care le gestionează. Diplomele de studii reprezintă documente emise cu garanţia statului, pe baza unor proceduri bine determinate.
Incălcarea acestor proceduri impune ca documentele să fie retrase iar retragerea să fie consemnată în evidenţele cele mai publice şi mai serioase cum ar fi Monitorul Oficial.
Obiectul intervenţiei:
Se remite ministrului educaţiei un pachet coerent de măsuri de descurajare a plagiatului în universităţi.
Efecte sociale preliminate:
Inceperea construirii unui sistem sistematic de descurajare a plagiatului prin implicarea tuturor instituţiilor statului. tuturor calităţilor unei persoane publice, integritatea este singura care conferă valoarea necesară respectului public.
Evoluţia intervenţiei:
9 martie 2016:
Prin GRAUR // Ministerul Educaţiei Naţionale se remite instituţiei statului setul de măsuri de acţiune pentru descurajarea plagiatului.
Efecte:
Ministerul Educaţiei Naţionale nu oferă nici un răspuns până la acest moment.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România